GelOS PUTTY

SİLİKAT KATKILI

B-TCP BİYOAKTİF OSTEOKONDÜKTİF SENTETİK KEMİK DOLGU GREFTİ

Kemik füzyonu için en ideal uygulama

  • Tamamen Sentetik putty kemik greft
  • Osteokondüktif yapı
  • Biyolojik açıdan tam uyum
  • Üç boyutlu kemik matrisi oluşumu
  • Tamamen rezorbe edilebilir
  • Fizyolojik olarak yeniden modellenebilen
  • İnsan ve hayvan kaynaklı doku içermediğinden bu yolla geçebilecek hastalık transfer riski taşımayan

 

KARIŞIM GEREKTİRMEYEN APLİKATÖR İÇİNDE ENJEKTABLE PUTTY

 

AMAÇLANAN KULLANIM VE ENDİKASYONLARI :

GelOS™ Putty greft;  sentetik bir osteokondüktif yapı olup, fraktürler gibi iskelet defektlerini tedavi eden ortopedi cerrahları tarafından ve omurga cerrahisi gibi özel cerrahi tekniklerinde kullanılmaktadır.

GelOS™ Putty greft; kemik yapısının stabilitesine özgü olmayan iskelet sistemi içerisinde meydana gelen kemik boşluklarını doldurmak için amaçlanmış olup, kortikokanselöz ve kanselöz allogreft veya otogreft kemiğinin yerine veya bununla birlikte kullanılabilmektedir.

GelOS™ Putty greft; özellikle kompleks iskelet defekt boşluklarını doldurma ve kemik büyütmede güvenilir bir alternatiftir.

ENDİKASYONLARI:

•  Genel kemik defekt dolgu maddesi

•  Omurga füzyonu

•  Çökük tibia plateau fraktürü

•  Radiyal ve sakfoid fraktür

•  Periodontal defektlerin onarımı

•  Sinus tabanının yükseltilmesi

•  Metafiziyel defektlerin onarımı

•  Uzun kemiklerdeki ve uzuvlardaki defektlerin onarımı

•  Spinal füzyon

•  Anevrizma kemik kisti

•  Artrodez ve iyi huylu tümörlerin tedavisi

•  Maksillofasiyel rekonstruksiyon ve kemik ogmantasyonu, revizyon ve benzeri uygulamalarda güvenle kullanılabilir.

GelOS Putty Greft ; Geri ödeme sisteminde olup, SUT' a bire bir uygun içerik ve teknik özelliklere sahip SG kodlarında eşlenmiş mükemmel bir enjekte edilebilir ve şekillendirilebilir Putty formda kemik materyaldir.

Mükemmel İşlenebilirlik

Mükemmel Osteointegrasyon ve Osteokondüksiyon

Mükemmel Bioaktivite

SUNUM :

Detaylı bilgi için firmamızla irtibata geçiniz....

 

HEMEN ŞİMDİ ARA