Poly Pin İmplant

OSTEOKONDÜKTİF VE OSTEOKONDRAL BİYOÇÖZÜNÜR PİN

KULLANIM AMACI VE ALANLARI:

PolyPIN®, Osteokondüktif ve osteokondral kırık tespiti için, biyolojik olarak uyumlu, biyoçözünür bir pindir.

ENDİKASYONLARI:

PolyPIN®   1.5

 • Kemik veya osteokondral kırık tespiti, örneğin, lateral köprücük kemiği kırıkları,
 • Metakarp başı kırıkları, kıymık toplanması
 • El ve ayak parmakları artrodezileri
 • Belirli parmak kırıklarının stabilize edilmesi
 • Osteokondral kırıklar ve diseksiyonları

PolyPIN®   2.0

 • Apikal kırıklar, örneğin, radius başı kırıkları,
 • Diz kapağı kenarı kırıkları,
 • Ayak tarağı kemikleri ve el tarağı kemiklerinin proksimal ve distal ucu kırıkları
 • Osteokondral kırıklar veya diseksiyonları, örneğin, Talus kubbesi ve femoral kondil
 • Süngerimsi veya az derecede zorlanmaya maruz kalmış kırıklar, örneğin, topuk kemiği veya asetabulum kırıklarında katmanlı oluşum, kortiko-süngerimsi kemik greftleri

PolyPIN®   2.7

 • Büyük osteokondral kırıkları, örneğin, kalça başı kırıkları  (Pipkin kırıkları),
 • Malleol kırıkları (Weber A tipi kırıkları),
 • Radius kırıkları,
 • Uzunlamasına diz kapağı kırıkları

PolyPIN® üç farklı ebatta sunulmaktadır.

PolyPIN® Çap; 1,5 mm / Uzunluk; 25 mm

PolyPIN® Çap; 2,0 mm / Uzunluk; 35 mm

PolyPIN® Çap; 2,7 mm / Uzunluk; 60 mm

HEMEN ŞİMDİ ARA