PolyPIN

OSTEOKONDÜKTİF VE OSTEOKONDRAL BİYOÇÖZÜNÜR PİN

KULLANIM AMACI VE ALANLARI:

PolyPIN®, Osteokondüktif ve osteokondral kırık tespiti için, biyolojik olarak uyumlu, biyoçözünür bir pindir.

ENDİKASYONLARI:

PolyPIN®   1.5

 • Kemik veya osteokondral kırık tespiti, örneğin, lateral köprücük kemiği kırıkları,
 • Metakarp başı kırıkları, kıymık toplanması
 • El ve ayak parmakları artrodezileri
 • Belirli parmak kırıklarının stabilize edilmesi
 • Osteokondral kırıklar ve diseksiyonları

PolyPIN®   2.0

 • Apikal kırıklar, örneğin, radius başı kırıkları,
 • Diz kapağı kenarı kırıkları,
 • Ayak tarağı kemikleri ve el tarağı kemiklerinin proksimal ve distal ucu kırıkları
 • Osteokondral kırıklar veya diseksiyonları, örneğin, Talus kubbesi ve femoral kondil
 • Süngerimsi veya az derecede zorlanmaya maruz kalmış kırıklar, örneğin, topuk kemiği veya asetabulum kırıklarında katmanlı oluşum, kortiko-süngerimsi kemik greftleri

PolyPIN®   2.7

 • Büyük osteokondral kırıkları, örneğin, kalça başı kırıkları  (Pipkin kırıkları),
 • Malleol kırıkları (Weber A tipi kırıkları),
 • Radius kırıkları,
 • Uzunlamasına diz kapağı kırıkları

 

KULLANIM TEKNİĞİ:

İMPLANT.  Metal implantlar normalde kemik iyileştiğinde ikinci bir operasyon ile vücuttan alınırlar. Bu sadece ekonomik külfet getirmez aynı zamanda hasta açısından çok sıkıntılıdır. Dahası, vücuttan alınması için hastaneye yatış tekrarı gerekli , işten geri kalma ve artan komplikasyon riskini beraberinde getirmektedir. Bu sebepten dolayı ideal osteosentezimplantı, stabilizasyon ve fiksasyon görevini tamamladıktan sonra bu yolla vücudu ekstra yüke maruz bırakmadan basitçe ortadan kaybolması lazım. İşte PolyPin böyle bir implanttır. Polilaktid ( Poly L/D, L-Lactide 70/30 ) polimerden imal edilmiş bir pindir. Bu materyalden üretilmiş olması vasıtasıyla önemli avantajlar sunmaktadır.

MATERYALİ.  PolyPIN, uzun yıllardır klinik kullanım amaçlı yaygın in vitro ve in vivo testlerin gösterdiği üzere biyolojik implant amaçlı kullanılan bir materyal olarak faydası kanıtlanmış emilebilir biyomateryal olan polilactid'ten üretilmiştir. Bu özel kopolimerin ( Poly L/D, L-Lactide 70/30 ) içerisinde etkili emme maddeleri mevcuttur: onun esnek mukavemeti kırığın iyileşmesi ve stabil olması için gerekli bir süre olan 34 ay boyunca istikrar ve süreklilik sunar.

ÇÖZÜNÜM. Biyolojik çözünüm çoğunlukla, metabolizmanın doğal bir ürünü olan ve CO2 ve H2O ile metabolize olanlaktid asit içerisinde hidroliz sonucu gerçekleşir. Her ne kadar orijinal pinin silindirik fomlarında bulunabilse de PolyPIN 15 hafta içerisinde mekanik bakımdan tamamen çözünür. 18 ila 21.  Aydan sonra yalnızca lif bağcıklarına rastlanılır ve akabindeki 3 ayda implant bölgesi kemik maddecikleri ile dolar. Çalışmalar , bu sonucun hem Polypin hem de bir metal implant için görülebileceğini ancak polypin kullanımında implant sebepli hiçbir komplikasyonun oluşmadığını göstermektedir.

TASARIM. Polypin'in özel dizaynı, onun ayırtedici ve performansını yükseltici özelliğidir:  Baş kısmı , kırık fragmentlerine belirli bir kompresyon uygular. PolyPIN' ın baş kısmında X-ray contrastmedium (ZrO2) bulunduğundan dolayı PolyPIN (2.0 mm ve 2.7 mm ) X-ray olarak görüntülenebilir. Yuvarlak kaburgalar PolyPIN'In kaymasına engel olur.

Her ürün iki paketlenmiş ve en az 25 kGy dozundaki gama ışınları ile steril hale getirilmiştir. Ambalaj açılmadığı ve hasar görmediği sürece sterilite son kullanma tarihine kadar garanti altındadır.Ürün maksimum 25 °C'de açılmamış orijinal ambalajı içinde saklanmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve hasarlı ambalajlar artık kullanılmamalıdır.

PolyPIN® üç farklı ebatta sunulmaktadır.

PolyPIN® Çap; 1,5 mm / Uzunluk; 25 mm

PolyPIN® Çap; 2,0 mm / Uzunluk; 35 mm

PolyPIN® Çap; 2,7 mm / Uzunluk; 60 mm

ÜRÜN DÖKÜMANLARI

HEMEN ŞİMDİ ARA