EpiGARD

SENTETİK DERİ EŞLENİĞİ

Mikro gözenekli Deri Eşleniği İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavi Materyali

TEKNİK ANLATIM VE KLİNİK UYGULAMA

1. Teknik Anlatım

1.1. Materyal ve Bileşenleri;

EpiGARD, non-tekstil ilaçla aşılanmamış mikro-poroz tamamen sentetik bir materyaldir. Materyal iki tabakadan oluşmaktadır. Yara yüzeyine konulan alt tabaka; elastik yumuşak poliüretan (PUR) köpükten yapılmış açık bir matriksten meydana gelir. Üst tabaka ise; ince, insan derisi anatomisine uygun mikro-poroz Florlanmış Etilen Polimerinden oluşur.

1.2. Ürün Yapısal Özellikleri ve Karekteristikleri

EpiGARD; 2. derece yüzeyel, 2. derece derin ve 3. derece yanıkların tedavisinde, yara yatağını iyileştirmek, temizlemek ve yarayı geçici olarak kapatmak için sentetik bir deri eşleniğidir. Emicidir, hava ve su buharını geçirgendir, ayrıca salgı, sıvı geçidi ve bakteri migrasyonunu engelleyen yapısal özelliktedir. İnce ve esnek yapıda olması sayesinde zor anatomik bölgelerde dahi (el, ayak parmakları, dirsekler, boyun, perine, eklem, burun, kulak gibi) uygulaması kolaydır.

EpiGARD, yara yüzeyinde trombojenik bir adezyona dönüşür ve yara yatağındaki eksuda'yı koagüle ederek etkili ve hızlı bir şekilde yapışır. Bu şekilde bandajın ilk değiştirilmesinde yaradan nekrotik dokuyu ve eksuda' yı temizler. Yara temizleme aşaması sırasında, yara bölgesinde ve açık por'lu köpük içerisinde fibroblastlar ve kan damarları gelişmeye başlar. Birkaç gün sonra, ikinci kapama kullanılabilecek, stabil ve iyi vaskülarize olmuş bir yara zemini elde edilir.

2. Kullanım, endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve klinik uygulama

2.1. Hedef Kullanım Felsefesi

EpiGARD; Mikro gözenekli yapısıyla hava ve su buharı geçirgenliği olan fakat bakteri geçişine izin vermeyen, insan derisine yakın özellikler taşımaktadır. 2. derece yüzeyel, 2. derece derin ve 3. derece yanıkların tedavisinde, sahip olduğu fiziksel veya moleküler özellikler sayesinde epidermisin ve dermisin özelliklerini taklit ederek yarayı enfeksiyon, kontaminasyon gibi dış etkenlerden koruyan, yaradan kendiliğinden ayrılabilen tamamen sentetik bir deri eşleniğidir.

2.2. EpiGARD Endikasyonlar

Mikro gözenekli Deri Eşleniği İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Kullanım talimatlarına göre EpiGARD, aşağıda sıralı yanık ve yara kapama hazırlığında endikedir:

EpiGARD ENDİKASYON ALANLARI;

 • 2. derece yüzeyel, 2.derece derin yanıklar ve 3. derece yanıklar

 • Yanıklarda epitelizasyon stimülasyonunda

 • Yanıklarda Mikrobiyal baskıyı önleme ve plasma kaybının önüne geçmede

 • Defektli yaralarda, enfeksiyon oluşum ve geçişinden korumada

 • Açık kırıklar ve spongiöz greft yumuşak doku yaralanmalarında

 • Nihai otolog transplantasyon için rekonstrüksiyon ile geçici yara kapama

 • Açık kemik, tendon, ligament ve yanık yaralarının koruma tedavisi ve bunların geçici kapama operasyonlarında

 • Enfekte yaraların ve yanıkların temizlenmesinde

 • Ülser, venöz ülser, dekübital ülser, cilt yüzeyi lezyonları ve cerrahi yaraların temizlenme ve tedavisinde

 • Özellikle; transplantasyon öncesi yara yatağını koşullandırma tedavisinde

 • Yüzey yaralarda; Epitel oluşumu ve granülasyonu geliştirmede

 • Eklem bölgelerinde uygulanabilme özelliği ile el parmakları defektleri başta olmak üzere, tüm deri defektlerinde

 • Cerrahi müdahalelerin neden olduğu defektlerde

 • Extemite müdahalelerinden kaynaklanan acil kompartman defektlerinde

 • Defektli yaralarda otolog enzimatik yara temizlemesine destek amaçlı yara kapamada

 EpiGARD; Yanık ve müteakip deri transplantasyonu yapılmamış düz yara yatağına sahip tüm defektli yaraların münhasır tedavisinde endikedir.

2.3. Klinik Kullanım  

Bu bölüm, EpiGARD'ın kullanım talimatlarına göre nasıl kullanılacağını tanımlar

 • EpiGARD'ı uygulamadan önce yara bölgesi dikkatlice temizlenmelidir. Akıntı, kalıntılar ve fazla nekrozlar alınmalıdır.

 • EpiGARD'ı açık gözenekli köpük katmanıyla beraber yara yatağına yerleştirilir.

 • Yaraya daha iyi temasını sağlamak için EpiGARD'ı yaranın şekline ve büyüklüğüne göre keserek şekillendirilir. Şeffaf bir bandaj ile uygulanmalıdır. Sık değişimden kaynaklanan dislokasyonu engellemek için uygun süturasyon yapılmalıdır.

 • Akümülasyon ve irritasyon için EpiGARD düzenli şekilde muayene edilmeli ve değiştirilmelidir.

 • Ürünün değişim sıklığı kullanılan hasarlı dokuya ve dokunu durumuna göre kullanıcı tarafından belirlenir.

 • EpiGARD istenildiği sayıda değiştirilebilir. Bu yolla enfeksiyon riski ve iç katman güvenliği sağlanmış olur.

Enfeksiyonun alımı, EpiGARD'ın yüzeye iyi tutunması, granülasyonu ve stimülasyonu açısından çok önemlidir.

Klinik çalışmalar, EpiGARD'ın 2. ve 3. Derece yanık tedavilerinde kullanıldığı ve değerlendirmeler sonucunda, olağanüstü bir yara iyileşmesi sergilediği, yara yüzeyine iyice yapıştığı ve toksit veya antijenik etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

2.4 Yan Etkileri ve Notlar

Kullanım talimatında aşağıda sıralanmış muhtemel negatif etkiler, uyarılar ve notlar listelenmiştir.

2.4.1 EpiGARD Kontrendikasyonlar

 • Paket formasyonlu yaralar

 • Ağır çürük ve salgılı enfeksiyonlarda

 • Kısıtlı kan koagülasyonuna sahip hastalarda

 • Merhem ya da kremlerin simültane kullanımında

2.4.2 Muhtemel negatif etkiler

Deri eşleniğinin değişimi sırasında hasta kaynaklı ağrılar görülebilir. Uygulayan personel yaranın redükte edilmesi için şahsi önlemler alabilir. Ürünün kısa süreli değiştirilmesi ağrının azalmasında önemli katkı sağlayacaktır.

3.EpiGARD AVANTAJLARI

 • EpiGARD; Orijinal Alman menşei' li olup, serbest satış sertifikasına sahiptir.

 • EpiGARD; sınıfında " deri eşleniği " olarak tek üründür.

 • Güncel ve sınıfına uygun CE belgelidir.

 • Birçok farklı branşlar ve doku tasarımı vakalarında, 80' li yıllardan bu yana klinik çalışmaları bulunmaktadır.

 • EpiGARD; doku rekonstrüksiyonu, iskele özelliği, yeniden damarlanma ve yüksek rejeneratif yanları, geniş endikasyon alanları, enfeksiyon ve eksuda kontrolü gibi bir çok konuda başarısı onaylanmış "TEST" raporlarına sahiptir.

EpiGARD SUNUM:

 

ÜRÜN DÖKÜMANLARI

HEMEN ŞİMDİ ARA